מבחני תרגול לפי נושא

תחביר שלב א - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

תחביר שלב א

ביחידה זו נלמד את תחום התחביר ואת הנושאים של התחביר ברמה של שאלון א׳ או מבחן 30% במסלול תחביר. לכל נושא שנלמד יצורף תרגול שמטרתו להטמיע את הנושאים לבחינה ולחזק את יכולותיו של הנבחן בקריאה של משפט ובניתוח התחבירי של משפט.

הנושאים שכלולים ביחידה זו הם:

חלקי הדיבור: פועל, שם פועל, שם פעולה, שם עצם, שם תואר, מילות היחס, מילות קישור.

תפקידים תחביריים: נשוא, נושא, אוגד, משלים פועל תיאור, משלים פועל מושא, משלים שם (לוואי).

הסוג התחבירי של המשפט: משפט פשוט, משפט מחובר ומשפט מורכב.

קשר לוגי ומילות קישור: סיבה ותוצאה, זמן, וויתור וניגוד, תנאי, תכלית, השוואה, חיבור והוספה.

בנוסף נתמקד על ניתוח של המשפט המורכב: מיליות שיעבוד, פסוקית משלימת פועל ופסוקית משלימת שם.

בהצלחה!!


תחביר שלב א - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים

אופק וילקר אופק וילקר