מבחני תרגול לפי נושא

משפט מחובר ומשפט מורכב - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

משפט מחובר ומשפט מורכב

בבחינת הבגרות נצטרך לקבוע מה הסוג התחבירי של משפט מתוך הסוגים הבאים: משפט פשוט, משפט מחובר ומשפט מורכב. 

סיכום על סוגי משפטים

משפט פשוט - במשפט פשוט יהיה רק נשוא אחד ונושא אחד, ויהיה בו גם קשר לוגי.

משפט מחובר - במשפט מחובר (איחוי) יהיו שני נשואים או יותר, ושני נושאים או יותר. משפט מחובר מורכב משני משפטים פשוטים או יותר, וכל משפט פשוט נקרא איבר. בין האיברים מחברת מילת חיבור, שמבטאת את הקשר הלוגי של המשפט.

לדוגמה: במדינת ישראל אוכלים פלאפל בערב, ואילו בטורקיה פלאפל נאכל על הבוקר.

משפט מורכב - במשפט מורכב יהיו שני נשואים או יותר, ותהיה מילת שיעבוד שפותחת פסוקית. הפסוקית היא חלק מהמשפט העיקרי, אבל מנותחת כמשפט עצמאי עם נושא ונשוא משלה.

לדוגמה: מלח מהרי ההימאליה נחשב לבריא יותר ממלח ים מפני שהוא מכיל פחות נתרן ואמוניה. 

בהצלחה!! 


משפט מחובר ומשפט מורכב - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים