מבחני תרגול לפי נושא

סיכום סוגי המשפטים בתחביר 70%

בסיכום זה נרכז את המאפיינים של כל סוג משפט. סוגי המשפטים הם: משפט פשוט, משפט ייחוד, משפט בעל חלק כולל, משפט מחובר ומשפט מורכב.

תוכן עניינים:

המשפט הפשוט

מכיל נשוא אחד ונושא אחד, וייתכן בו גם קשר לוגי. המשפט הפשוט יכול להיות גם משפט שמני, משפט שאלה או משפט חיווי. העקרון החשוב ביותר הוא שיש בו רק נשוא אחד ונושא אחד.

לדוגמה

מתי חשבו בני האדם על העולם כמשטח מעגלי? ---> משפט שאלה פשוט. חשבו = נשוא, בני האדם = נושא.

בזכות סקרנות מדעית, מדענים במאה ה-18 החלו לתצפת על הכוכבים בשמיים. ---> משפט חיווי פשוט, בעל קשר לוגי של סיבה ותוצאה. החלו לתצפת = נשוא מורחב, המדענים = נושא

הטלסקופ הוא מכשיר טכנולוגי לזיהוי תשדורות אלקטרומגנטיות. ---> משפט חיווי פשוט, שהוא גם משפט שמני (אין פעלים, רק שמות עצם. יש אוגד). הטלסקופ = נושא, הוא = אוגד, מכשיר = נשוא

עד כאן ראינו משפטים פשוטים.

לפעמים יש במשפט צירוף מילים שנקרא חלק כולל.

חלקים כוללים במשפט → עלינו להכיר שישה מבנים של חלקים כוללים, אשר יכולים להיות כל תפקיד תחבירי.

דני ויוסי // דני או יוסי // לא דני, אלא יוסי // דני, ולא יוסי // לא רק דני, אלא גם יוסי // כגון דני, רונה ויוסי

לדוגמה

חדשות כזב היו כאן לפני הרשתות החברתיות ולפני אתרי האינטרנט המפוברקים.  - במשפט זה יש תיאור (זמן) כולל

בעבר, המידע והעדכונים הגיעו אלינו מן העיתון, ואילו היום ניתן להתעדכן דרך הטלפון או דרך המחשב. - במשפט יש שני חלקים כוללים. נושא כולל ותיאור (אופן) כולל.

חדשות הכזב משפיעות לא רק על התחום הפוליטי, אלא גם על התחום הכלכלי. - במשפט יש מושא כולל

ביטוי מכליל → אם יש רשימת פריטים במשפט, צריך להיות גם צירוף או מילה שהם המכנה המשותף של הפירוט במשפט.

לדוגמה

בחופשת החנוכה נסעו ילדים רבים לחופשה בתאילנד: דני, יוסי ורונה. - הביטוי המכליל הוא ״ילדים רבים״.

תמרורי אזהרה תמיד נמצאים בידיעות כוזבות, כגון מקור מפוקפק, זהות בדויה או תוכן מוגזם . - הביטוי המכליל הוא ״תמרורי אזהרה״.

משפט בעל חלק כולל - תרשים מסכם

חלקים כוללים סיכום

משפט בעל חלק ייחוד → משפט שהמילה הפותחת אותו מקבל הדגשה על ידי מאזכר בהמשך המשפט (כינוי מוסב).

לדוגמה

המדינה שלנו - אני לא רוצה לעזוב אותה.

המדינה = חלק הייחוד, אותה = המאזכר (כינוי מוסב). לשניהם אותו תפקיד תחבירי - מושא.

האזרח, כוחו ביכולת להתאגד. (כוחו = הכוח שלו)

האזרח = חלק הייחוד, שלו = המאזכר. שניהם לוואי.

משפט בעל חלק ייחוד - שיעור בוידאו

משפט מחובר 

שניים או שלושה איברים, בכל איבר נושא ונשוא (לפחות שניים סה״כ). מילת החיבור מכילה קשר לוגי.

לדוגמה

צריכת מידע מהרשת נהייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אך בצד התרומה האדירה של המידע החיוני מהאינטרנט.

אך = מילת חיבור, בקשר לוגי של ניגוד וויתור.

כעת מצטרף למאבק גם הממשל האמריקאי, והוא הכריז על פרוייקט לפיתוח מנגנון מיוחד לזיהוי חדשות כזב.

ו׳ = מילת חיבור, בקשר לוגי של חיבור והוספה.

טיפ למתקדמים: ייתן משפט מחובר עם שלושה איברים.

משפט מורכב

שתיים, שלוש או ארבע יחידות היחידה המרכזית נקראת החלק העיקרי. יחידות המשנה נקראות פסוקיות. בכל יחידה צריכים להיות נושא ונשוא (לפחות שניים סה״כ).

הפסוקית נפתחת במילת שעבוד שמכילה לפעמים קשר לוגי. 

לדוגמה: הרעיון שיכולים להיות חיים נוספים בחלל מרתק את את המדענים של ימינו.

החלק המודגש הוא הפסוקית, שנפתחת במילת שעבוד.

פירוט מילות השעבוד במשפט מורכב

כל אחת ממילים אלה פותחת פסוקית חדשה במשפט.

כלא שש סיכום

סוגי פסוקיות במשפט מורכב

גם לפסוקית יש תפקיד תחבירי, ולכן יש מספר סוגים של פסוקיות:

פסוקית תיאור - פסוקית זמן // פסוקית תנאי // פסוקית סיבה // פסוקית וויתור // פסוקית תכלית // פסוקית אופן 

פסוקית מושא - רק אחרי פועל בעיקרי או בראש המשפט. ניתן להחליף ב״את הדבר״.

פסוקית לוואי - רק אחרי הנושא, או אחרי שם עצם במשפט העיקרי.

פסוקית נשוא - רק אחרי אוגד בעיקרי

לדוגמה

הרעיון היה שנצא מוקדם בבוקר.

היה = אוגד, ולכן הפסוקית שאחריו היא פסוקית נשוא.

 המצב הוא שאיננו מסוגלים להמשיך הלאה. // הטענה היא מה ששיכנע אותי לשנות את דעתי.

פסוקית נושא - המקרה הקשה ביותר לזיהוי, מומלץ לצפות בסרטון הוידאו המצורף.

שיעור וידאו על פסוקית נושא

נחליף את כל הפסוקית במילה ״הדבר״. אם המשפט ״עומד״, הפסוקית היא נושא.

תרגול סוגי פסוקיות במשפט מורכב

פסוקית מצומצמת - יכולה להיות כל תפקיד, נפתחת על ידי שם פועל, שהוא אינו חלק מנשוא מורחב. 

טיפ למתקדמים: ייתכנו שלוש פסוקיות במשפט, תיתכן פסוקית בתוך פסוקית.

קשרים לוגיים → לפי ראשי התיבות פנח"ס הת"מ: פירוט והכללה, ניגוד וויתור, חיבור והוספה, סיבה ותוצאה, השוואה, תנאי, תכלית, זמן, ברירה.

קשר לוגי יכול להופיע בכל אחד מסוגי המשפטים, והוא מאוד נפוץ במשפטים מחוברים (איחוי).

קשרים לוגיים בכל סוגי המשפטים - טבלה מסכמת לפי קשר לוגי

קשרים לוגיים טבלה מסכמת סופי 1

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! תרגולים בנושא תחביר

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר