מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

קשרים לוגיים - מבחן מסכם

זהו מבחן נוסף כדי להטמיע את היכולת לזהות קשרים לוגיים ואת מילות הקישור שמשתייכות לכל סוג קשר לוגי.

סוגי הקשרים: סיבה ותוצאה, זמן, וויתור וניגוד (הסתייגות), חיבור והוספה, תכלית, השוואה, תנאי.

 עיינו בכרטיסיות שלפניכם, ונסו לזכור איזו מילת קשור שייכת לכל קשר לוגי.

ציון עובר לתרגול: 65 ומעלה

מצורפים הסברים ותשובות לאחר סיום התרגול בתחתית העמוד.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים