מבחני תרגול לפי נושא

שלום! רציתי לשאול אם תוכל לנתח את המשפט "שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה." אני מבינה שהנושא הוא 'שנה' והנשוא הוא 'תתחדש'. יש לי תלמיד שמתעקש שהנושא של 'תתחדש' הוא לא ה'שנה' אלא אלוקים ומשמעות המשפט הוא, 'שאתה תתחדש (וכתוצאה) השנה תהיה עלינו טובה ומתוקה. א

שלום! רציתי לשאול אם תוכל לנתח את המשפט "שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה." אני מבינה שהנושא הוא 'שנה' והנשוא הוא 'תתחדש'. יש לי תלמיד שמתעקש שהנושא של 'תתחדש' הוא לא ה'שנה' אלא אלוקים ומשמעות המשפט הוא, 'שאתה תתחדש (וכתוצאה) השנה תהיה עלינו טובה ומתוקה. אני בטוחה שהאפשרות הראשונה היא הנכונה, אך ההסבר שלי לתלמיד היה לא משכנע או לא נכון. האם האלוקים יתחדש (אתה תתחדש?) או האם השנה תתחדש (היא תתחדש). התלמיד הוושה את הברכה לנוסח האשכנזי שאומר, "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.' בברכה זו ברור שהאל הוא הנושא והמושא הוא השנה מכיוון שהפועל בבניין פיעל. הבעיה היא שבברכה הראשונה הפועל הוא בבניין התפעל.

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 8 חודשים

אם היו אומרים ׳שתחדש׳ כנראה שהתלמיד היה צודק, אבל כתוב ׳שתתחדש׳ - לא אומרים שה׳ יתחדש, אלא יחדש 

מכך יוצא שהמילה ׳תתחדש׳ מדברת על השנה החדשה

אלא אם כן אומרים (וכך נהוג הרבה) ׳שתחדש עלינו שנה טובה׳


המשפט המקורי הוא שתחדש עלינו ולא שתתחדש. המקור הוא מהברכות על הסימנים (ספציפית על התפוח)


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה