מבחני תרגול לפי נושא

יש ארבע דרכים שצריך להכיר ליצירת שורשים חדשים בשפה. נפרט אותם כאן לפי רמת הקושי, מהקשה אל הקל.

שורש תנייני

יצירת שורשים חדשים בשלושה שלבים. 

שורש קיים ---> שם עצם שנוצר ממנו ---> אותיות שורש חדשות

דוגמה מגזרת השלמים

שורש זכ״ר ----> אזכרה (שם עצם) ---> אזכ״ר (שורש תנייני)

דוגמה מגזרת נלי״ה 

שורש דמי״ה ---> דמיון (שם עצם) ---> דמי״נ (שורש תנייני)

דוגמה מגזרת נעו״י

שורש קו״מ ---> מקום (שם עצם) ---> מק״מ (שורש תנייני)

סרטון הסבר על שורש תנייני

תרשים מסכם - כל השורשים התניינים לבחינת הבגרות

שורש תנייני דף קסם

שורש גזור שם

תהליך של יצירת שורש חדש בשני שלבים בלבד. התהליך קורה גם עם מילים לועזיות.

לדוגמה

מהמילה הלועזית צנזורה ---> שורש צנז״ר

מהמילה הלועזית סנגוריה ---> שורש סנג״ר (לסנגר = להגן על רעיון מסויים)

מהמילה העברית אוכלוסיה ---> שורש אכל״ס

מהמילה רמזור --> שורש רמז״ר

הכפלת עיצורי שורש

קבוצה ענקית של שורשים מרובעים בלבד שבהם זוג אותיות שורש מוכפל.

לדוגמה

צמצ״מ, לכל״כ, בלב״ל, פקפ״ק, רשר״ש, זעז״ע, גמג״מ, טפט״פ ועוד מאות כאלה.

הכפלת ל׳ הפועל

יצירת שורש מרובע על ידי הכפלת עיצור השורש האחרון של שורש שלם.

לדוגמה

שר״ט --> שרט״ט, עק״צ --> עקצ״צ, מס״ר --> מסר״ר (למסרר = לסמס) ועוד עשרות כאלה.

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר