• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

טקסט טיעוני ומידעי - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

טקסט טיעוני ומידעי

ביחידה זו נתרגל את איתור טענת הכותב בטקסט, ואת זיהוי האמצעים הרטוריים שבהם הוא משתמש לחיזוק עמדתו.


טקסט טיעוני ומידעי - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון