מבחני תרגול לפי נושא

אמצעים רטוריים מסייעים לכותב לשכנע את הקורא בטענתו. הם מחדדים את המסר ואת עמדתו של הכותב, ועוזרים לו ליצור רושם על הקורא, לעורר הזדהות ולהניע את הקורא לפעולה במקרה הצורך.

האמצעים הרטוריים לבחינה בלשון

כל אמצעי מסייע לכותב להשיג מטרה שונה, אך בכלליות מטרת כולם היא חיזוק מעמדו של הכותב בעיניו של הקורא.

שימוש בגוף ראשון

יצירת הזדהות וקרבה אל הקורא, על ידי שימוש בנטיותיו של גוף ראשון, בעיקר אנחנו, שלנו, איתנו, כולנו וכו׳.

פנייה לקורא בגוף שני

יצירת מעורבות והנעה לפעולה של הקורא על ידי פניה אליו. לדוגמה: אתם, שלכם, כולכם וכו׳.

שאלה רטורית

שאלה ללא תשובה, שמחזקת טענה ובאה להעביר מסר. השאלה מעוררת עניין בקורא ומחדדת את עמדת הכותב.

שימוש בציטוטים

הכותב יביא מדבריהם של אחרים על ידי ציטוט כדי לתת למאמרו אמינות, איזון ואובייקטיביות.

לשון ציורית

שימוש הכותב במטאפורות, דימויים וביטויים כדי להוסיף ״פלפל״ לקטע, להנגיש את טענתו לעולמם של הקוראים ולחזק את נימוקיו.

שדה סמנטי

שימוש חוזר במילים מאותו עולם תוכן מאפשר לכותב לחדד את המסר במאמרו, וליצור הזדהות של הקורא עם טענותיו.

לדוגמה, הכותב ישלב מילים משדה סמנטי של ספורט, גם אם המאמר אינו עוסק בספורט. מילים אלה יוסיפו טעם ועניין לקוראים שאוהבים ספורט, וימחישו את טענות הכותב בצורה אפקטיבית יותר. מילים לדוגמה משדה סמנטי של ספורט: נבחרת, קבוצה, מגרש, הדקה ה-90, ניקוד וכדומה.

הגזמה

אמצעי רטורי זה מחדד טענה מסויימת באופן שנועד לנער את הקורא, לזעזע אותו ולעורר בו תחושה אירוניה.

טענת נגד והפרכתה

שימוש בנימוק שנוגד את עמדת הכותב, רק כדי להפריך (לשלול) אותו ובכך להוכיח את חוזק טענתו המרכזית. הכותב יעלה טענה שסותרת את עמדתו, וזאת כדי להדגיש עד כמה עמדתו טובה וצודקת יותר.

שימוש במילים טעונות

אמצעי זה משמש את הכותב לביטוי ביקורת לרוב. מילים בעלות מטען שלילי כמו סכנה, אסון, תקלה, מחדל וכדומה יסייעו לכותב להביע את רגשותיו השליליים והביקורתיים כלפי התופעה או אחת מהשלכותיה.

לשון סגי נהור

לשון ההופכין. הכותב ישתמש במילה חיובית לכאורה, אך ידאג להפריד אותה במירכאות. כוונתו האמיתית תהיה הפוכה.

לדוגמה: חברי הכנסת ״החרוצים״ סידרו לעצמם פגרה נוספת --> כוונת הכותב שלילית, על אף שהמילה ״חרוצים״ בעלת מטען חיובי.

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! תרגולים בנושא הבנת הנקרא והבעה

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר