• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

שם המספר - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

שם המספר

תרגולים בנושא שם המספר לבגרות בלשון. ביחידה זו נתרגל מספר מונה, ספירה סתמית ועוד.

בהצלחה!!


שם המספר - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון