מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

משפט מחובר (איחוי) וקשרים לוגיים

בתרגול זה עליכם להבדיל בין משפט פשוט בעל חלק כולל לבין משפט מאוחה. בנוסף יהיה עליכם לציין את הקשר הלוגי במשפטים.

חלק מהתרגול עוסק בחלקים כוללים, ולכן יש להכיר נושא זה.

סוגי קשר לוגי ומילות קישור:

1. סיבה ותוצאה - מילים לדוגמה: כתוצאה מכך, לכן, עקב כך

2. וויתור וניגוד - מילים לדוגמה: אך, אבל, למרות זאת, אף כל פי כן

3. זמן - מילים לדוגמה: לאחר מכן, לפני כן, אחר כך

4. חיבור והוספה - מילים לדוגמה: ו׳, בנוסף לכך, כמו כן, זאת ועוד

5. השוואה - מילים לדוגמה: ואילו, לעומת זאת

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

שיעורי וידאו בנושא משפט מורכב

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים