מבחני תרגול לפי נושא

נושא סתמי וקפ"ה - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

נושא סתמי וקפ"ה

הסתמיות במשפט היא כלי חשוב שבו משתמש הכותב פעמים רבות. לנושא הסתמי שימושים רבים וחשיבות רבה, ולכן בתרגולים הבאים נעבוד על המקרים שבהם יופיע נושא סתמי במשפט, ועל יצירת סתמיות במשפט. נתרגל גם את חלקי המשפט הנוספים, קריאה ופנייה, כי גם הם יכולים להופיע בבחינת הבגרות בלשון.

בהצלחה!!


נושא סתמי וקפ"ה - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים