• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

הנושא והנשוא במשפט הפשוט - תרגול למבחן

מציאת הנושא והנשוא היא הבסיס לניתוח תחבירי מוצלח, לכן בתרגול זה נמשיך לעבוד על זיהוי הנושא והנשוא.

נוסחאות מהירות

הפועל במשפט = הנשוא

התשובה לשאלה מי? = הנושא

היא, הוא, הם = אוגד, במשפט ללא פועל.

יש / אין = נשוא של קיום (ואז נשאל מה יש? או מה אין? כדי להגיע לנושא)

ציון מומלץ לתרגול: 70

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק, שווה לסיים!

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון