מבחני תרגול לפי נושא

תורת ההגה - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

תורת ההגה

תרגולים בנושא תקינות בפועל ובשם: דיוקי הגייה, שורשים גרוניים, הנמכת תנועה ותשלום דגש. נושא זה מופיע בבחינת הבגרות בלשון.

בהצלחה!!


תורת ההגה - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים