מבחני תרגול לפי נושא

סוגי פסוקיות

במשפט מורכב יש יחידות שונות: חלק עיקרי, פסוקית ומילת שיעבוד. אם יש מספר יחידות תחביריות, אז יהיו גם מספר נושאים ומספר נשואים.

החלק העיקרי ---> משפט עצמאי שמשעבד אליו פסוקיות. בחלק העיקרי חייבים להיות נושא ונשוא.

מילת שעבוד ---> אותיות או מילים שפותחות יחידה חדשה, שנקראת פסוקית. חלק ממילות השיעבוד מכילות קשר לוגי.

יש קבוצה של מילות שיעבוד שעלינו להכיר בעל פה, ולכן נזכור אותן לפי ראשי התיבות ״כלא שש״. ראו תרשים מצורף. כל אחד מהמילים ב״כלא שש״ פותחת פסוקית חדשה במשפט.

כלא שש סיכום

פסוקית --> משפט עצמאי ש״משועבד״ לחלק העיקרי. לכל פסוקית יהיה את אחד מהתפקידים התחביריים: פסוקית תיאור, פסוקית מושא, פסוקית לוואי, פסוקית נושא או פסוקית נשוא.

תפקיד הפסוקית תלוי בעיקר בסוג השיעבוד לחלק העיקרי: האם הפסוקית משועבדת לפועל או לשם עצם?

(גם לסוג מילת השיעבוד יש תפקיד, בעיקר בפסוקיות תיאור, ואותן גם נסביר ראשונות).

תוכן עניינים:

פסוקיות תיאור

פסוקיות אלה לרוב נפתחות במילת שיעבוד שמכילה קשר לוגי.

לדוגמה

מילת השיעבוד ״מפני ש..״ היא מילת סיבה, ולכן היא תפתח גם פסוקית סיבה.

מפני שמנהיגים אותנטיים חורטים על דגלם את ערכי היושר והצניעות, אזרחי המדינה נוטים להעריך אותם יותר.

החלק המודגש בצהוב הוא הפסוקית במשפט, וכל השאר הוא החלק העיקרי (החלק העיקרי לא חייב לפתוח את המשפט).

מסקנה: הפסוקית נפתחת במילת שיעבוד, ונעצרת בנושא או הנשוא של החלק העיקרי.

התפקיד התחבירי של פסוקית זו הוא פסוקית סיבה.

מילים נוספות שיוצרות פסוקית סיבה: מכיוון ש...// משום ש... // מאחר ש... // כי...

דוגמה נוספת לפסוקית סיבה

אי אפשר ללמוד מנהיגות כי כריזמטיות היא תכונה מולדת של האדם.

כמו פסוקית סיבה יש עוד מספר סוגים של פסוקיות תיאור: פסוקית זמן, פסוקית תכלית, פסוקית וויתור, פסוקית תנאי ועוד.

פסוקיות אלה תיפתחנה במילות שיעבוד בהתאם.

דוגמה לפסוקית זמן

בעת שהמנהיג יחליט החלטות קשות העם יצטרך לתמוך בו.

בעת ש.. היא מילת שיעבוד של זמן, ולכן במשפט זה התפקיד התחבירי של הפסוקית הוא פסוקית זמן.

מילים נוספות שיוצרות פסוקית זמן: לאחר ש.. // לפני ש.. // כש... // כאשר... ועוד.

כמו פסוקית הסיבה ופסוקית הזמן, כך גם שאר פסוקיות התיאור נפתחות במילות שיעבוד מתאימות.

דוגמה לפסוקית וויתור

מנהיגים בימינו נוטים לשכוח את העם הפשוט גם אם אותו עם פשוט בחר בהם מלכתחילה.

גם אם.. היא מילת שיעבוד של וויתור (כמו ״למרות״), ולכן יוצרת פסוקית וויתור במשפט.

מילים נוספות שיוצרות פסוקית וויתור: על אף ש.. // אף על פי ש.. // אף כי... // אפילו... ועוד.

דוגמה לפסוקית תכלית

המנהיגים הטובים ביותר שומרים על אורח חיים צנוע כדי שיוכלו לשמש דוגמה לאזרחים במדינתם.

כדי ש... היא מילת תכלית, ולכן יוצרת פסוקית תכלית במשפט.

מילים נוספות שיוצרות פסוקית תכלית: בשביל ש.. // על מנת ש.. ועוד.

עד כאן ראינו פסוקיות שסוגן התחבירי נקבע לפי סוג מילת השיעבוד הפותחת. כאת נעבור לעסוק בפסוקיות שסוגן נקבע לפי היחס שלהן לחלק העיקרי במשפט.

פסוקית מושא

פסוקית מושא היא יחידה שמופיעה אחרי הפועל במשפט העיקרי, ויכולה להתחלף בביטוי ״את הדבר״.

לדוגמה

מנהיגים מכריזים בעקביות כי גופי תקשורת ומדיה מפיצים סיפורים חדשותיים מזוייפים.

כל החלק המודגש הוא פסוקית מושא, והמילה ״כי״ היא מילת השיעבוד. הפסוקית משלימה את הפועל ״מכריזים״, ועונה על השאלה ״מה מכריזים״?, ולכן היא פסוקית מושא. נבחין גם שכל הפסוקית מתחלפת בביטוי ״את הדבר״.

כלומר: מהיגים מכריזים בעקביות ״את הדבר״.

דוגמה נוספת לפסוקית מושא

הם פונים למי שאחראי על הסיקור החדשותי כדי למנוע ידיעות כוזבות.

במקרה זה נבחין שפסוקית משלימה את הפועל ״פונים״, ועונה על השאלה ״למי פונים?״

ולכן, נזכור שפסוקיות מושא נפתחות גם בביטויים כמו למי ש.. // את מי ש... // עם מי ש.. // במי ש.. ועוד.

פסוקית לוואי

פסוקית לוואי היא פסוקית שמופיעה אחרי הנושא של המשפט העיקרי לרוב.

לדוגמה

המנהיגים שהשתתפו בוודיעה בדובאי הודיעו על תכנית חדשה למלחמה בשינויי האקלים.

המנהיגים = הנושא של החלק העיקרי 

החלק המודגש = פסוקית לוואי (איזה מנהיגים?)

שימו לב כי לאחר הפסוקית המשפט העיקרי ממשיך.

בנוסף, יש מילת שעבוד נפוצה שתמיד פותחת פסוקית לוואי --> ה״א השעבוד.

פסוקית זו מופיעה לרוב אחרי שם עצם במשפט העיקרי, והיא תמיד פסוקית לוואי.

לדוגמה

מדעני מידע מפחתים תוכנה חדשנית הנשענת על אינטליגציה מלאכותית כדי לחסום פייק ניוז.

תכונה חדשנית = שם עצם בחלק העיקרי

החלק המודגש = פסוקית לוואי (איזו תוכנה חדשנית?)

ה״א מודגשת = ה״א השעבוד

פסוקית נושא

פסוקית נושא היא יחידה תחבירית שמחליפה את הנושא בחלק העיקרי, ובמשפט עם פסוקית נושא אין נושא בחלק העיקרי.

בנוסף לכך, פסוקית נושא מופיעה לרוב אחרי פועל במשפט עיקרי קצר, ויכולה להתחלף בביטוי ״הדבר״.

לדוגמה

בחדשות נמסר מתי יתקיים התרגיל של פיקוד העורף.

מתי = מילת השעבוד.

החלק המודגש = פסוקית נושא 

כמו כן, נשים לב שכל יחידת הפסוקית מתחלפת בביטוי ״הדבר״. ---> בחדשות נמסר הדבר.

בנוסף לכך, הביטויים ״מי ש״ או ״מה ש״ לרוב פותחים גם הם פסוקית נושא כאשר הם פותחים את המשפט.

לדוגמה

מי שהחליט על שינוי המדיניות הוא משרד הכלכלה.

כל החלק המודגש = פסוקית נושא

הוא = אוגד של החלק העיקרי

משרד הכלכלה = נשוא

כאמור, בחלק העיקרי לא יהיה נושא (הפסוקית היא הנושא).

פסוקית נשוא

פסוקית נשוא נפתחת מיד אחרי אוגד בחלק העיקרי. ולכן, אם נזהה אוגד ומי אחריו מילת שעבוד --> הרי לנו פסוקית נשוא.

לדוגמה

טענת התקשורת הייתה כי מנהיגי מדינות מנצלים לרעת את המושג ״פייק ניוז״.

הייתה = אוגד של החלק העיקרי

כי = מילת השעבוד שמופיעה מיד אחרי האוגד

החלק המודגש = פסוקית נשוא

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! תרגולים בנושא תחביר

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר