מבחני תרגול לפי נושא

בסקירה צריך לעשות סיכום ואיך ניתן להוריד מילים בסקירה?

gr

קטגוריה: שאלות כלליות על הבחינה לפני 9 חודשים

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה