מבחני תרגול לפי נושא

כתיבת סיכום וסקירה ספרותית - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

כתיבת סיכום וסקירה ספרותית

הכתיבה הממזגת היא מטלת הכתיבה החשובה ביותר בבגרות בלשון, ויש שיטענו גם ללימודים אקדמאים. הכנו לכם מאגר של מטלות כתיבה ממזגת מבגרויות בלשון בשנים הקודמות. בהצלחה!!


כתיבת סיכום וסקירה ספרותית - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים