מבחני תרגול לפי נושא

מיקוד לבגרות בלשון - מסלול תחביר 70%

לפניכם מפורטים הנושאים הנדרשים לבגרות בלשון 70% במסלול תחביר. הנושאים מפורטים ״על קצה הקרחון״, ויש לוודא שהתלמיד מכיר כל נושא ונושא לקראת בחינת הבגרות בתחביר.

הנושא

פירוט

התייחסות במבחן

1

כתיבה טיעונית

זיהוי רכיבי הטיעון: נימוק, דוגמה, בדגש על טענת נגד והפרכתה

שאלות הבנה על טענת הכותב כתיבת טיעון בשאלת עמ״ר

2

אמצעי שכנוע בטקסט

מטען שלילי - ביקורתי, שדה סמנטי, שאלות רטוריות, הגזמה, נימת הכותב, ציטוט והסגר

אמצעים רטוריים, מאזכרים

3

כתיבה ממגזת

מיזוג רעיונות מאחדים, שזירת רעיונות ייחודיים, אזכור מקורות וכתיבת ביבליוגרפיה

סקירה על סמך המאמרים

4

שם המספר ומילות היחס

מספר מונה, ספירה סתמית, ניקוד זכר ונקבה

הטיית מילות יחס, דיוקי הגייה 

5

ניקוד אותיות השימוש

מש״ה וכל״ב

דיוקי הגייה בשם המספר

6

חלקי הדיבור

פועל, שם פועל, שם עצם, שם פעולה, סמיכות

כולל תפקידי מילות השאלה

7

תקינות תחבירית ופיסוק

חלקי הדיבור, התאמה במין ובמספר, שלילה בהווה, בחלקים כוללים, תנאי בטל, פיסוק תקין

זיהוי שיבושים בקטע אנסין, הסבר השיבוש ותיקונו.

8

דו משמעות

בחלקי הדיבור, בתפקידים תחביריים, בפסוקית לוואי, בהסגר

המרה למשפט חד משמעי, כתיבת שאלה מבהירה

9

תפקידים תחביריים 

נושא, סתמי, אוגדים, נשוא, מורחב, קיומי, מודלי, תמורה, לוואי, מושא, תיאור וקפ״ה

זיהוי התפקיד התחבירי, המרות, משפט חיווי

10

קשרים לוגיים

כל הקשרים הלוגיים ומילות הקישור

המרות, פירוק משפטים

11

פירוט, הכללה וחלקים כוללים

ביטוי מכליל, יצירת הכללה, פירוט, חלקים כוללים, תמורה מפרטת, קשר לוגי בין חלקים כוללים

התפקיד התחבירי של הביטוי המכליל והחלק הכולל

12

סוג המשפט

פשוט, ייחוד, מחובר (איחוי), מורכב

זיהוי סוג המשפט, המרות

13

פסוקיות ומילות שעבוד

כולל פסוקית מצומצמת ומורכבת

התפקיד התחבירי, המרות 

14

פרגמטיקה

התרומה של חלקי המשפט למסר של הכותב

התפקיד הרטורי / המטרה של הכותב

15

סתמיות

גוף נסתרים, פסוקית נושא, פעלים סבילים

פירוט הדרך ליצירת סתמיות

16

דרכי מסירה

דיבור ישיר, דיבור עקיף, הסגר

המרות מעקיף לישיר או להסגר, פעלי אמירה

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! תרגולים בנושא תחביר

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר