מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

קשרים לוגיים ומילות קישור - תרגול משולב

לפניכם תרגול משולב על הקשר הלוגי במשפט שמובע על ידי מילת קישור בו.

 

תזכורת לקשרים הלוגיים:

סיבה ותוצאה - לכן, מכיוון ש.., מפני ש.., משום ש.., כתוצאה מכך, בשל, עקב, בעקבות זאת.

זמן - כאשר, כש.., בעת ש.., במהלך, לפני כן, לאחר מכן

וויתור, ניגוד - אבל, אך, למרות זאת, על אף ש... , אף על פי כן, גם אם..

חיבור והוספה - ו' החיבור, כמו כן, בנוסף לכך, גם, אלא גם..

תכלית (מטרה) - למען, לשם, על מנת, לשם כך, בשביל, כדי, למטרת..

השוואה - לעומת זאת, ואילו..

תנאי - אם, אילו

 

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

ציון עובר: 70

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים