מבחני תרגול לפי נושא

פתרונות של בגרויות בלשון משנים קודמות

הורידו טפסים מלאים ופתרונות מלאים של כל הבגרויות בלשון מהשנים הקודמות - כולל הפתרון המלא של נימי!

בחרו את הבגרות שברצונכם לראות והורידו את טופס המבחן הריק ואת קובץ התשובות.

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד חורף 2021 (70%) - למידה מכישלונות.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2020 - פומו וג'ומו.

הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד חורף 2020 - קניות ברשת.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2019 (חצב ברק) - מנהיגים באמת.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2019 - פייק ניוז.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד חורף 2019 - משחקי מחשב.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2018 - חצב-ברק - החינוך המקצועי.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2018 - ניסיון החיים.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד חורף 2018 - המכביות.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2017 - חצב-ברק - ילדים דיגיטליים.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד קיץ 2017 - תנועות הנוער.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive

הורידו את הפתרון המלא של נימי למבחן הבגרות בלשון ממועד חורף 2017 - ביטול בית הספר.

הורדת השאלון
הורדת הפתרון
דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive