מבחני תרגול לפי נושא

הבנת הנקרא - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

הבנת הנקרא

ביחידה זו נתרגל קריאה, הבנת הנקרא ואיתור מידע בטקסט, כגון טענת הכותב, טענות נגד ומידע נקודתי. בנוסף, נתרגל שאלות עמ״ר - ערכים, מעורבות, רלוונטיות, זאת בהתאם לתכנית החדשה בלשון.


הבנת הנקרא - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים