• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

הבנת הנקרא - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

הבנת הנקרא

ביחידה זו נתרגל קריאה, הבנת הנקרא ואיתור מידע בטקסט, כגון טענת הכותב, טענות נגד ומידע נקודתי. בנוסף, נתרגל שאלות עמ״ר - ערכים, מעורבות, רלוונטיות, זאת בהתאם לתכנית החדשה בלשון.


הבנת הנקרא - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים