מבחני תרגול לפי נושא

סוגי פסוקיות ומשעבדים - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

סוגי פסוקיות ומשעבדים

הפסוקית היא היחידה התחבירית החשובה ביותר במשפט המורכב, וגם יחידה זו ניתן לשייך לאחד מהתפקידים התחביריים: פסוקית נושא, פסוקית נשוא, פסוקית לוואי ועוד. בתרגולים הבאים נעבוד על המקרים להופעת פסוקיות במשפט, ועל פסוקיות מורכבות.

בהצלחה!!


סוגי פסוקיות ומשעבדים - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים