• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

סוגי פסוקיות ומשעבדים - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

סוגי פסוקיות ומשעבדים

הפסוקית היא היחידה התחבירית החשובה ביותר במשפט המורכב, וגם יחידה זו ניתן לשייך לאחד מהתפקידים התחביריים: פסוקית נושא, פסוקית נשוא, פסוקית לוואי ועוד. בתרגולים הבאים נעבוד על המקרים להופעת פסוקיות במשפט, ועל פסוקיות מורכבות.

בהצלחה!!


סוגי פסוקיות ומשעבדים - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים