מבחני תרגול לפי נושא

בסקירה צריך לעשות סיכום ואיך ניתן להוריד מילים בסקירה?

קטגוריה: שאלות כלליות על הבחינה לפני 9 חודשים

עדיין לא פורסמו תשובות לשאלה זו!

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה