מבחני תרגול לפי נושא

תחביר שלב ב - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

תחביר שלב ב

ביחידה זו נלמד ונתרגל את הנושא בתחום התחביר והניתוח התחבירי ברמה של שאלון ב׳ בלשון/ 70% במסלול תחביר לפי המתכונת החדשה. 

לכל נושא בתחום התחביר ביחידה זו מצורפים סיכומי החומר ותרגול.

הנושאים ביחידה זו הם:

נושא סתמי ומשפט פשוט בעל נושא סתמי

קריאה, פנייה והסגר - החלקים הנוספים במשפט

תמורה מפרטת, ותמורה מסכמת

סוגי פסוקיות - פסוקית נושא, פסוקית מושא, פסוקית נשוא, פסוקית תמורה, פסוקית לוואי, פסוקית מושא ופסוקית תיאור

המרות - המרה ממשפט פשוט למשפט מחובר או מורכב, המרה ממשפט מחובר למשפט מורכב ופירוק והרכבה של משפטים.

סוגי נשואים - נשוא מורחב, נשוא קיומי (יש/אין), נשוא מודאלי (אסור לעשן), נשוא שמני וכל סוגי האוגדים.

משפט פשוט בעל חלקים כוללים

משפט פשוט בעל חלק ייחוד

דו - משמעות

תרגול התחביר ביחידה זו מתבצע על ידי תרגול תמציתי, שבסיומו תקבלו משוב מיידי על התשובות שלכם, יחד עם הסברים.

בהצלחה!!


תחביר שלב ב - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים