• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

הנושא והנשוא במשפט הפשוט - תרגול

תרגול בניתוח תחבירי של משפטים פשוטים על ידי מציאת הנושא והנשוא במשפט.

תזכורת זריזה

 נשוא = הפועל במשפט

נושא = מי?

אוגד = הוא, היא, הם, הן. רק כשאין פועל במשפט!

ציון עובר: 60

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק, שווה לסיים!

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון