מבחני תרגול לפי נושא

מיקוד לבגרות בלשון - מסלול מערכת הצורות 70%

הנושא

פירוט

התייחסות במבחן

1

כתיבה טיעונית

טענת נגד והפרכתה, הטענה המרכזית במאמר

זיהוי רכיבי הטיעון במאמרים, כתיבת טיעון בשאלת עמ״ר

2

אמצעי שכנוע בטקסט

פנייה לקורא, שדה סמנטי, שאלות רטוריות

אמצעים רטוריים

3

כתיבה ממגזת

מיזוג רעיונות מאחדים, שזירת רעיונות ייחודיים, אזכור מקורות וכתיבת ביבליוגרפיה

סקירת גישות שונות במאמרים

4

שם המספר ומילות היחס

מספר מונה, ספירה סתמית, הגייה נכונה

הטיית מילות יחס, דיוקי הגייה 

5

ניקוד אותיות השימוש

מש״ה וכל״ב

בפרק שם המספר

6

הפועל - הגופים, הזמנים, הבניינים, והמשמעות

תופעות בהתפעל, משקלי בניין קל, סביל ופעיל, דו-משמעות בפועל

השוואה בין פעלים, זיהוי הבניין של שמות פעולה

7

חלקי הדיבור והבינוני

כל משקלי הבינוני, צירופי סמיכות ופעלים

מיון הבינוני לחלקי דיבור

8

הגזרות בפועל ובשם

שלמים, חפ״נ, חפי״צ, נפי״ו, נעו״י, ע״ע (כפולים), נלי״ה, נל״א, נפ״א, גרוניים, מורכבים

גזרה, משמעות השורש, נטייה על דרך השלמים והחסרים

9

דרך היווצרות השורש

שורש תנייני, שורש גזור שם

הכפלת עיצורים, הכפלת לה״פ

פירוט היווצרות השורש, מיון לפי דרך היווצרות

10

דיוקי הגייה בפועל ובשם

ניקוד הפועל בגזרות, שינויים בסביבת עיצורים גרוניים, דגשים ושוואים

דיוקי הגייה, נימוק צורת הניקוד של הפועל או השם

11

דרך התצורה בשם

שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי, הלחם בסיסים, שאילה מלע״ז, נוטריקון

מיון לפי דרך התצורה, נימוק השיקולים ביצירת שמות

12

המשמעויות במשקלים ובצורנים

מקומות, מקצועות, שם מופשט, שם פעולה, שם תואר, כלים, הקטנה, תחבורה, אוספים, מאכל, לבוש, מחלות, תכונות

משמעות המשקל, משמעות הצורן הסופי השיקולים ביצירת מילים חדשות לפי משמעות

13

צורן גזירה ונטייה

משמעויות צורן הנטייה - שייכות, נקבה, רבים

מיון לפי סוג הצורן הסופי

תרשים המיקוד

מיקוד בצורות

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר