מבחני תרגול לפי נושא

הבנת הנקרא

ביחידה זו נתרגל קריאה, הבנת הנקרא ואיתור מידע בטקסט, כגון טענת הכותב, טענות נגד ומידע נקודתי. בנוסף, נתרגל שאלות עמ״ר - ערכים, מעורבות, רלוונטיות, זאת בהתאם לתכנית החדשה בלשון.


הבעה

ביחידה זו נתרגל את שתי משימות הכתיבה שמופיעות בבגרות בלשון (70%) - כתיבה ממזגת וכתיבת טיעון.


תחביר שלב א

ביחידה זו נלמד את תחום התחביר ואת הנושאים של התחביר ברמה של שאלון א׳ או מבחן 30% במסלול תחביר. לכל נושא שנלמד יצורף תרגול שמטרתו להטמיע את הנושאים לבחינה ולחזק את יכולותיו של הנבחן בקריאה של משפט ובניתוח התחבירי של משפט.

הנושאים שכלולים ביחידה זו הם:

חלקי הדיבור: פועל, שם פועל, שם פעולה, שם עצם, שם תואר, מילות היחס, מילות קישור.

תפקידים תחביריים: נשוא, נושא, אוגד, משלים פועל תיאור, משלים פועל מושא, משלים שם (לוואי).

הסוג התחבירי של המשפט: משפט פשוט, משפט מחובר ומשפט מורכב.

קשר לוגי ומילות קישור: סיבה ותוצאה, זמן, וויתור וניגוד, תנאי, תכלית, השוואה, חיבור והוספה.

בנוסף נתמקד על ניתוח של המשפט המורכב: מיליות שיעבוד, פסוקית משלימת פועל ופסוקית משלימת שם.

בהצלחה!!


תחביר שלב ב

ביחידה זו נלמד ונתרגל את הנושא בתחום התחביר והניתוח התחבירי ברמה של שאלון ב׳ בלשון/ 70% במסלול תחביר לפי המתכונת החדשה. 

לכל נושא בתחום התחביר ביחידה זו מצורפים סיכומי החומר ותרגול.

הנושאים ביחידה זו הם:

נושא סתמי ומשפט פשוט בעל נושא סתמי

קריאה, פנייה והסגר - החלקים הנוספים במשפט

תמורה מפרטת, ותמורה מסכמת

סוגי פסוקיות - פסוקית נושא, פסוקית מושא, פסוקית נשוא, פסוקית תמורה, פסוקית לוואי, פסוקית מושא ופסוקית תיאור

המרות - המרה ממשפט פשוט למשפט מחובר או מורכב, המרה ממשפט מחובר למשפט מורכב ופירוק והרכבה של משפטים.

סוגי נשואים - נשוא מורחב, נשוא קיומי (יש/אין), נשוא מודאלי (אסור לעשן), נשוא שמני וכל סוגי האוגדים.

משפט פשוט בעל חלקים כוללים

משפט פשוט בעל חלק ייחוד

דו - משמעות

תרגול התחביר ביחידה זו מתבצע על ידי תרגול תמציתי, שבסיומו תקבלו משוב מיידי על התשובות שלכם, יחד עם הסברים.

בהצלחה!!


מערכת הצורות

מערכת הצורות היא מסלול למידה לבגרות ה-70% בלשון. באגף זה של האתר נתרגל את כל נושאי מערכת הצורות לקראת הבגרות: חלקי הדיבור, שורשים, בניינים, משקלי שם העצם, הזמנים והגופים בפועל, גזרות ודיוקי הגייה.

בהצלחה!!


שם המספר ומילות היחס

תרגולים בנוסח בחינת הבגרות בנושא שם המספר, מילות היחס ואותיות השימוש.

בחרו את אחד הנושאים והחלו לתרגל לקראת הבחינה!


לקראת הבחינה

תרגולים וסימולציות לקראת בחינת הבגרות בלשון: שאלות מתוך הבחינה בשנים שעברו, סימולציות מלאות של בגרויות קודמות, ותרגולים ארוכים ומתקדמים לקראת הבחינה!

בחרו נושא מהרשימה והתחילו לתרגל. בהצלחה!


שאלות ותשובות גולשים