מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

משפט פשוט, מחובר ומורכב - תרגול נוסף

המשפטים בעברית מתחלקים לשלושה סוגים:

משפט פשוט - במשפט יהיה נשוא אחד, ונושא אחד (לרוב פועל אחד)

פשוט מחובר - המשפט מתחלק לשני חלקים: איבר א׳ ואיבר ב׳. בין האיברים יש מילת קישור, שלפיה המשפט מתחלק. בנוסף לכך, בכל איבר יהיה נשוא ונושא, סך הכל שניים לפחות מכל סוג (יהיו משפטים מחוברים עם שלושה איברים, ואז יהיו גם שלושה נשואים)

משפט מורכב

המשפט מתחלק לפסוקית (משפט ״קטן״ בתוך המשפט המרכזי) וחלק עיקרי. הפסוקית נפתחת על ידי מילת שיעבוד. יש מספר מילות שיעבוד ויש להכיר אותן בעל פה, כדי לדעת שנפתחת פסוקית.

בתרגול שלפניכם נעבוד על זיהוי המשפט ושיוכו לאחד מהסוגים האלה: פשוט, מחובר ומורכב.

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

שיעורי וידאו בנושא משפט מורכב

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים