מבחני תרגול לפי נושא

קשר לוגי הוא ההגיון של השפה, הדבק במחבר בין מילים, משפטים, פסקות, ואף בין מאמרים. הקשר הלוגי בא לידי ביטוי בעזרת מילות קישור, שמביעות מטען לוגי. כל מילת קישור מביעה קשר לוגי אחד בלבד, אך יש מילים דומות שיכולות ליצור בלבול.

איך ניתן להסביר שהמילה ״אילו״ היא מילת תנאי, והמילה ״ואילו״ היא בכלל מילת השוואה. המילה ״גם״ היא מילת הוספה, והמילה ״אם״ היא לרוב מילת תנאי. אך כאשר הן מצורפות יחדיו הן מביעות בכלל הסתייגות וניגוד.

לכן, עלינו לתרגל רבות את הקשרים הלוגיים ואת מילות הקישור, כי יש שאלות רבות סביב נושא זה בבחינת הבגרות בלשון, ובעצם בכל בחינה של אלה מאיתנו הלומדים במסלול התחביר.

לשם כך, ננסה להיעזר בראשי תיבות כדי לזכור את הקשרים הלוגיים הראשיים. ראשי התיבות הם: פנח״ס הת״מ.

פ = פירוט והכללה

נ = ניגוד וויתור

ח = חיבור והוספה

ס = סיבה ותוצאה

ה = השוואה

ת = תנאי או תכלית

מ = זמן

ריכזנו את כל מילות הקישור שהופיעו אי פעם בבחינה בלשון, וירנו טבלה מסכמת לפי סוג קשר לוגי ולפי סוג המשפט.

קשרים לוגיים טבלה מסכמת סופי 1

בהצלחה!!

דירוג נוכחי: Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

עוד סיכומים מלאים לבגרות

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

בחנו את עצמכם! תרגולים בנושא תחביר

בחנו את עצמכם! סימולציות ותרגולים מלאים לקראת הבחינה

כל נושאי התרגול לבגרות באתר