• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

גזרת חפ״נ וחפי״צ - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

גזרת חפ״נ וחפי״צ

ביחידה זו נתרגל את הגזרות החסרות: חסרי פ״נ וחסרי פי״צ. או בשמן הקצר: חפ״נ וחפי״צ.  גזרות אלה מופיעות בבחינת הבגרות בלשון.

בחרו תרגול ובחנו את עצמכם, בהצלחה!!


גזרת חפ״נ וחפי״צ - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים