מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

נושא, נשוא, אוגד, לוואי, תמורה, מושא - התרגול הגדול

לפניכם תרגול מורחב ומתקדם על התפקידים התחביריים לבחינת הבגרות בלשון.

התפקידים התחביריים הם:

נשוא, נשוא מורחב, נושא, נושא סתמי, אוגדים, מושא, תיאור, לוואי, תמורה, הסגר, חלקים כוללים.

ציון מומלץ לתרגול: 70

בסוף התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק, שווה לסיים!!

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים