מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

אוגדים - תרגול מסכם

בתרגול מסכם זה ניבחן על כל סוגי האוגדים שיופיעו בבחינת הבגרות בלשון בחלק התחביר, ונעבוד על זיהוי של אוגד מול נשוא פועלי או נשוא קיומי.

סיכום על אוגדים

אוגד מופיע במשפט ללא פועל (משפט שמני)

יש מילים קבועות שינותחו כאוגד:

  1. הוא, היא, הם, הן - כשאין פועל במשפט!
  2. אינו, אינה, אינם, אינן 
  3. כל הפעלים מהשורש ה.י.ה, כשלא ניתן להחליף ב״יש״.
  4. נעשה, נהפך, נהיה - כאשר ניתן להחליף אותם אחד בשני וכאשר המשמעות היא שינוי ותהליך.

ציון עובר: 70ֿ

בסוף המבחן יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים