• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

שורש תניניי - טבלה מסכמת ותרגול מתקדם

לפניכם טבלאות מסכמות לשורש תנייני, לקראת המבחן

מאפיין שורש מקורי שם עצם מהשורש המקורי שורש חדש, תנייני  פעלים ושמות מהשורש החדש

ת' שהופכת

לשורשית

נו"ע תנועה תנ"ע להתניע
עשי"ה תעשיה תע"ש מתועש (אוכל מתועש)
דר"כ תדריך תדר"כ לתדרך
גב"ר תגבורת תגב"ר לתגבר
תכ"נ תכנית תכנ"ת לתכנת (מחשבים)
מצי"ה תמצית תמצ"ת לתמצת
רו"ע תרועה תר"ע

להתריע (להזהיר)

מאפיין שורש מקורי שם עצם מהשורש המקורי שורש חדש, תנייני  פעלים ושמות מהשורש החדש

מ' שהופכת

לשורשית

וק"ד מוקד מק"ד למקד
קו"מ מקום מק"מ למקם
גנ"נ מגן מג"נ למגן, מיגון
לכ"ד מלכודת מלכ"ד למלכד, ממולכד
סח"ר מסחר מסח"ר להתמסחר, התמסחרות

מאפיין שורש מקורי שם עצם מהשורש המקורי שורש חדש, תנייני  פעלים ושמות מהשורש החדש

א' שהופכת

לשורשית

נ' שהופכת לשורשית

בח"נ אבחנה אבח"נ לאבחן, להתאבחן
בט"ח אבטחה אבט"ח לאבטח, מאובטח
כז"ב אכזבה אכז"ב לאכזב, להתאכזב
דמי"ה דמיון דמי"נ לדמיין, מדומיין
ראי"ה ראיון (בטלוויזיה) ראי"נ לראין, להתראין
דג"מ דוגמן דגמ"נ לדגמן, מדגמנת

חזרו על החומר, והתחילו את התרגול בשורש תנייני.

ציון מומלץ לתרגול: 70 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שיעורי וידאו לבגרות בלשון

שיעור פרטי עם נימי

רוצה הדרכה ועזרה אישית?

נמרוד (נימי) רונן, הסמכות המקצועית בצוות שלנו, הוא מורה פרטי ללשון שהכין כבר מאות תלמידים לבגרות, בקבוצות ואחד-על-אחד.

לפרטים על שיעורים פרטיים עם נימי או קביעת שיעור לחץ/י כאן