מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

גזרת השלמים והמרובעים - תרגול מתקדם

בתרגול זה נתמודד עם נקודות דמיון בין שורשים מרובעים לשורשים שלמים, ונתרגל את ההבחנה ביניהים בזמן, בגוף, בבניין, בשורש ובגזרה. כהכנה לבגרות בלשון, עלינו להכיר היטב את גזרת המרובעים כדי לזהות שורשים אשר שייכים אליה ביעילות.

 

סיכום גזרת המרובעים

סוגים של שורשים מרובעים:

שורשי פעפ״ע (PAPA) - צקצ״ק, גלג״ל, זמז״מ, טרט״ר

שורשי אש״ת (MAMA) - אות השורש הראשונה תהיה אחת מאותיות אש״ת ובנוסף אליה עוד שלוש אותיות שורש.

אתג״ר, ארג״נ, אפש״ר

שכת״ב, שכפ״ל, שעב״ד, שכנ״ע

תרג״מ, תקש״ר, תמצ״ת

שורשי ל״ל - האות האחרונה בשורש מוכפלת, ונוצר שורש מרובע - ערב״ב, שרט״ט, שקל״ל, תמל״ל, כדר״ר

שורשים גזורי שם - צנזורה = צנז״ר, פטרול = פטר״ל, מחזור = מחז״ר, מסגרת = מסג״ר

 

לגזרת המרובעים יש דמיון לגזרת השלמים.

דוגמה:

המופע תֻּזְמַן לתחילת הערב.
 האם השכולה תֻּזְמַּן כאורחת כבוד לטקס הזכרון.

במשפט הראשון, השורש הוא תזמ״נ בזמן עבר.

במשפט השני, השורש הוא זמ״נ, וה-ת׳ היא אות אית״נ של זמן עתיד.

 

ציון עובר: 60

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

 

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

שיעורי וידאו בגזרת השלמים והמרובעים

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים