מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

למידה מכשלונות - סקירה ממזגת לדוגמה מבגרות חורף 2021

לפניכם כתיבה ממזגת לדוגמה (סקירה) מבגרות לשון חורף 2021 - למידה מכשלונות.

לתרגול זה אין ציון!

ביבליוגרפיה 

וינרב, ג׳. (2019). ״באנו לבאס, למה רובנו מתקשים ללמוד מכשלונות? מתוך: אתר גלובס.

קליימן צופן, ח׳. (2016). ״למידה מטעויות: על הזכות והחובה לשגות״. מתוך: האתר הגיע זמן חינוך.

שמש, א״ב. (2017). ״למה חשוב ללמוד על כשלונותיהם של אנשים מעוריי השראה״. מתוך: האתר הגיע זמן חינוך.

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד תרגולים בנושא כתיבת סיכום וסקירה ספרותית (הבעה)

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

עוד דברים שיכולים לעניין אותך