• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

כתיבה ממזגת לדוגמה מהמאמרים של בגרות לשון קיץ 2014

לפניכם כתיבה ממזגת (סקירה ספרותית) לפי המאמרים של בגרות לשון קיץ 2014, לתלמידי עולם חדש, 70%.

להזכירכם, לכתיבה ממזגת יש שלושה עקרונות מרכזיים:

1. השמטה - את רוב המידע המיותר מהטקסטים נשמיט מהסיכום. נקפיד להימנע מחזרה מיותר על פרטים או רעיונות בסקירה. נשמיט דוגמאות, נתונים מספריים וסיפורי מקרה. נשמיט את האמצעים הרטוריים שהכותב משתמש בהם (גוף ראשון, שאלות וכדומה).

2. הכללה - את הרעיונות המובעים בטקסטים נביע בצורה כללית, מבלי להיכנס לדוגמאות ספציפיות. פתיחת כל פסקה תתחיל במשפט כללי, שמתאר את הרעיון המובע בפסקה ואת הרעיון הכללי שהכותבים עוסקים בו.

לדוגמה: שלושת הכותבים עוסקים בתהליך החקיקה לעיגון זכויות נשים בישראל, תהליך אשר מתקיים ומתעצב עד ימינו אנו.

3. הבנייה - עלינו למצוא רעיונות משותפים לכותבים, ולציין זאת! עלינו לבנות את הסיכום לפי רכיבי תוכן: לדוגמה, פסקת פתיחה, פסקת תיאור הבעיה ופסקת פתרונות שמוצעים. (רק דוגמה, כל סיכום דורש מאיתנו איתור של מידע דונה מהקטעים, תלוי מה הנושא הנידון בקטעים).

חלק חשוב בהבנייה של סקירה ממזגת הוא ציון המקור לכל רעיון מרכזי שאנו מציגים בסקירה. לדוגמה: לפי שכטר (2014), מערכת החינוך נמצאת במשבר.

בהצלחה!!

*הסקירה שלפניכם נכתבה על ידי תהילה ישראל, עיבוד על ידי נמרוד רונן. חורף 2018.

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד תרגולים בנושא כתיבת סיכום וסקירה ספרותית (הבעה)

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון