• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

בגלל גבייה מוטעית דורשות חברות הדלק החזר כספי מהמדינה.

קטגוריה: עזרה והדרכה על שימוש באתר לפני 7 חודשים

ניתוח המשפט לתפקידים תחביריים

בגלל גבייה = תיאור סיבה

מוטעית = לוואי

דורשות = נשוא

חברות = נושא

 הדלק = לוואי

החזר = מושא (מה דורשות?)

כספי מהמדינה = לוואי

בהצלחה!!


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה