מבחני תרגול לפי נושא

תנודתיות זה בסיס+ צורן סופי או שורש +משקל?

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 6 שנים

היי שקד,

תנודתיות זה בסיס וצורן סופי.

תנודתי + ות

הצורן הסופי  Xות יוצר שמות מופשטים, תכונות ומקצועות.

בהצלחה!

מצורף תרגול בנושא צורנים סופיים:

https://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/91-basis-zuran

נמרוד


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה