• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

תנודתיות זה בסיס+ צורן סופי או שורש +משקל?

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 3 שנים

היי שקד,

תנודתיות זה בסיס וצורן סופי.

תנודתי + ות

הצורן הסופי  Xות יוצר שמות מופשטים, תכונות ומקצועות.

בהצלחה!

מצורף תרגול בנושא צורנים סופיים:

https://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/91-basis-zuran

נמרוד


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה