מבחני תרגול לפי נושא

במסווה מכבסה התקיימה פעילות מסיונרית במשך חודשים במרכז ירושלים .אפשר לפרק לי את המשפט הזה למבניים תחביריים

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני שנה

במסווה [תיאור אופן] מכבסה [לוואי] התקיימה [נשוא] פעילות [נושא] מסיונרית [לוואי] במשך חודשים [תיאור זמן] במרכז ירושלים [תיאור מקום]. משפט פשוט.


הניתוח שלעיל נכון, למעט הביטוי "במשך חודשים" שמתאר משך של זמן (ולא עונה על שאלות תיאור הזמן הקלאסיות, כגון "מתי", "ממתי" ו"עד מתי"), ועל כן, לדעתי לפחות, מבטא תיאור כמות, שהוא סוג של תיאור אופן.


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה