מבחני תרגול לפי נושא

סיכום המושגים לבגרות בלשון 70%: מערכת הצורות ותחביר

לכבוד הבגרות המתקרבת הכנו לכם, התלמידים, סיכום של כל המושגים שיכולים להופיע בבחינה, ומשמעותם. הסיכום מחולק לפי המסלול שבו אתם נבחנים בבגרות ה70% בלשון: תחביר או מערכת הצורות.

המושגים החשובים לבגרות בחלק התחביר ומערכת הצורות:

מושגים חשובים בחלק התחביר 70%

1. תפקיד תחבירי - כאשר מופיע המושג תפקיד תחבירי בבחינה, הכוונה היא שמבקשים מכם לציין את אחד מהתפקידים הבאים: נושא, נשוא, לוואי, תמורה, מושא, תיאור, אוגד, הסגר  ופנייה.

2. קשר לוגי - הכנוונה להגיון שמאגד את המשפט. הקשרים הלוגיים לבגרות הם: פירוט והכללה, ניגוד וויתור, חיבור והוספה, סיבה ותוצאה, השוואה, זמן, תנאי ותכלית.

3. סוג המשפט - פשוט, מחובר (איברים), מורכב (פסוקיות) או ייחוד.

4. חלקים כוללים - צירופים שמחברת אותם ו׳ החיבור, ולרוב נראים כמו רשימת מכולת. לדוגמה: קניתי בחנות מצרכים, כוסות שתייה וכלי פלסטיק למסיבה.

5.  ביטוי מכליל - הכוונה לביטוי כללי, שאחריו מגיע פירוט.  לעיתים אחרי ביטוי מכליל יופיעו נקודותיים.

6. פסוקית מצומצמת - שם פועל שמנותח כפסוקית קטנה, ללא מילת שיעבוד.

7. משמעות  המילה ״יש״ - או של קיום או של הנחיה והמלצה ( נשוא מודאלי).

8. פסוקית - צירוף במשפט שחייב להתחיל במילת שיעבוד, ובתחומה יהיו רק נושא אחד ונשוא איד. הפסוקית נפתחת באחת ממיליות השיעבוד: כי, כאשר, כש..., לו, אם, אשר, אילו, ש..., שאלה בתוך המשפט וציטוט.

9. דרכי מסירה - הכוונה היא להסגר, ציטוט או דיבור עקיף.

10. משפט חיווי - הכוונה היא למשפט שהוא ההיפך ממשפט שאלה, כלומר משפט טענה או אמירה.

מושגי מפתח לבחינת ה-70% בלשון במערכת הצורות

1. משמעות הבניין - הכוונה לפועל פעיל או סביל. פועל והופעל תמיד סבילים!

2. משקל - הכוונה היא לביטוי המילה (שם עצם) בעזרת האותיות קט"ל שמחליפות את האותיות השורש.

3. דרך התצורה - הכוונה היא לדרכים הבאות: שורש ומשקל, בסיס וצורן סופי, הלחם בסיסים או שאילה מלעז.

4. דרך היווצרות - כאשר מופיעות המילים "דרך היווצרות" בבחינה, הכוונה היא לשורש. דרכי ההיווצרות לבחינה הן: שורש תנייני, שורש גזור שם, הכפלת ל' הפועל והכפלת צמד אותיות שורש.

5. צורת בינוני - בינוני הוא פועל בזמן הווה, שיכול לשמש גם כשם עצם. לדוגמה ניקח את שני המשפטים הבאים, בהם המילה "שופטת" היא צורת בינוני:

א. השופטת החליטה לגזור עונש מאסר (שם עצם, מקצוע).

ב. האם שופטת את הבת שלה בחומרה (פועל, ביטוי המעשה).

6. גזרה - הכוונה היא למשפחה הכללית של השורש: שלמים, מרובעים, חפ"נ, חפי"צ, נפי"ו, נעו"י, ע"ע (הכפולים), נל"א ונלי"ה.

7. צורן גזירה - סיומת למילה שהיא אחד מהצורנים הסופיים הקבועים: םי, םאי, םות, םית, םיה, םן, םון, םר

8. צורן נטייה - סיומת למילה שנוספת בגלל המין, הגוף או השייכות שלה.

9. משמעות המשקל או הצורן - הכוונה היא למשמעויות הבאות: הקטנה, תכונה, בעל מקצוע, כלים ומכשירים, פעולה, מושג מופשט, שם תואר, מקומות, כתבי עת, אוספים.

10. משמעות השורש - לשורש אחד יכולות להיות שתי משמעויות! לדוגמה: המילים ״מוכר״ ו״ניכור״ שייכות לאותו השורש - נכ״ר (מגזרת חפ״נ), אך משמעותו הופכית. מוכר = קרוב וידוע. ניכור = ריחוק, זרות.

11. חלקי דיבור - הכוונה היא לסוג המילה: פועל, שם פועל, שם פעולה, שם עצם, שם תואר.

12. השוואה בין פעלים, דומה ושונה - בשאלות השוואה תמיד נידרש להשוות שני פעלים שנראים דומים, אך לרוב הם שונים. נצטרך להתייחס לשורש, בניין, גוף וזמן. לעיתים גם לגזרה.

קטגוריה: שאלות כלליות על הבחינה לפני 4 שנים

עדיין לא פורסמו תשובות לשאלה זו!

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך