• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

האם ״ולכש...״ תקין תחבירית? אם לא, מדוע? אלו חלופות יש?

קטגוריה: שאלות כלליות על הבחינה לפני 4 חודשים

ניתן להשתמש, אך זוהי מילת קישור של זמן שאינה בשפה המדוברת. עדיף פשוט ״וכש...״

בהצלחה!


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה