• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

מה אורך הבחינה?

מה אורך בחינת הבגרות בלשון?

קטגוריה: שאלות כלליות על הבחינה לפני 4 שנים
היי אלי, בחינת הבגרות בלשון מתחלקת לשני מבחנים נפרדים: במתכונת הישנה שאלון א׳ אורך כשעתיים וחצי, ואילו שאלון ב׳ אורך כשלוש שעות וחצי. הציון הסופי בלשון, במתכונת הישנה, מורכב משקלול שני המבחנים. שאלון א׳ שווה 40% מהציון הסופי, ושאלון ב׳ שווה 60% מהציון הסופי. למעשה, גם ציון נמוך מ-55 בשאלון ב׳, עדיין יכול להיות משוקלל לציון עובר, בתנאי שהציון הסופי בשאלון א׳ גבוה מ-65. במתכונת החדשה הבחינה החיצונית אורכת כשלוש שעות והיא מרכיבה כ-70% מהציון הסופי בלשון. הציון העובר בבחינה זו הוא 55 סופי (כולל ציון מגן).

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה