מבחני תרגול לפי נושא

נשוא מודאלי?

רציתי לשאול איך מנתחים משפט כמו "חייבים לתרום למטרות חשובות". האם זה משפט של נשוא מודאלי, שאז לתרום הוא הנושא, וחייבים-נשוא? בכל הדוגמאות לנשוא מודאלי שראיתי, הנשוא היה בלשון יחיד: כדאי לחשוב, אסור לטפס וכו'

קטגוריה: תחביר שלב ב' לפני 12 חודשים

חייבים-נשוא.

ואז שואלים "מה חייבים?"

לתרום...-נושא


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך