• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

נשוא מודאלי?

רציתי לשאול איך מנתחים משפט כמו "חייבים לתרום למטרות חשובות". האם זה משפט של נשוא מודאלי, שאז לתרום הוא הנושא, וחייבים-נשוא? בכל הדוגמאות לנשוא מודאלי שראיתי, הנשוא היה בלשון יחיד: כדאי לחשוב, אסור לטפס וכו'

קטגוריה: תחביר שלב ב' לפני 9 חודשים

חייבים-נשוא.

ואז שואלים "מה חייבים?"

לתרום...-נושא


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה