• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

הצרוף "כי צריך" יכול לשמש כמילת שיעבוד של מטרה?

קטגוריה: תחביר שלב ב' לפני 2 שנים

נשמע יותר כמו מילת שיעבוד של סיבה.

מילות שיעבוד של מטרה (תכלית) הן: כדי ש..., על מנת ש.. 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה