• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

האם בעקבות זאת היא מילת שעבוד?

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני 5 חודשים

היי קרן,

בעקבות זאת = מילת קישור במשפט מחובר

מילות שעבוד של סיבה הן: משום ש... מכיוון ש... מאחר ש... מפני ש... כי... ועוד.

מצרף לך טבלה מסכמת של כל מילות הקישור בכל סוגי המשפטים.

קשרים לוגיים טבלה מסכמת סופי 1


ניתוח משפט נערה משררת ענייה וטובה


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה