מבחני תרגול לפי נושא

במשפט- "לטענת אנשי מקצוע, אפשר לממש יכולות מסוימות..." האם אפשר לממש הוא נשוא מורחב?

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני שנה

בנוסף, נבדיל את הנשוא המודלי (מילות הנחיה) מנשוא מורחב. 

נשוא מורחב הוא מקרה אחר, בו אל הפועל מצטרף שם פועל. למשל, המדינה נוטה לעזור לקשישים.


היי, מה נשמע?

במשפט שלפניך יש מילת הנחיה --> אפשר

מילות הנחיה ינותחו כנשוא (זה נקרא נשוא מודאלי. מודאלי = הנחיה).

לפי המבנה המודלי, מיד לאחר מילת ההנחיה יופיע שם פועל, שינותח כנושא.

כלומר ניתן לזכור את המבנה הבא שחוזר על עצמו בנשוא מודאלי

מילת הנחיה = נשוא + שם פועל = נושא

למשל, הביטוי ״אסור לעשן״ --> אסור = נשוא, לעשן = נושא

מילות הנחיה נפוצות שמופיעות במבחן: אסור, כדאי, צריך, חובה, יש, אפשר, מומלץ

יש מורים שאוהבים לקרוא למשפטי הנחיה מסוג זה ״משפטי אסור לעשן״ֿ, כדי לעזור לתלמידיהם לזכור במה מדובר.

מקווה שעזרתי,

בהצלחה!!

נימי


לדעתי אפשר לנתח זאת בשתי צורות: או נשוא (אפשר) ונושא (לממש) עפ"י הנשוא המודאלי (אסור לעשן), או נושא סתמי+ נשוא מורחב (יצא לי לראות את הניתוח הזה בחלק מהספרים). אבל נראה לי שהצורה הראשונה עדיפה.


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך