מבחני תרגול לפי נושא

שחבור משפט מורכב ומחובר

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני 8 חודשים

היי היי שירה,

אז משפטי וויתור ניגוד הם משפטי היפוך ציפיות. כלומר, החלק השני במשפט הופך את הציפיות של הקורא, שנבנו על בסיס החלק הראשון של המשפט.

במשפט הראשון שכתבת נטען שאנשים מודעים לכך שהפרסומת משפיעה עליהם, ולכן הציפיות שלנו, בתור הקוראים, הן שהצופה לא יושפע מהפרסומת, כי הוא מודע ל״מניפולציה״.

עם זאת, המשפט השני שובר את הציפייה הזו וטוען שעדיין אנשים מושפעים.

כדי ליצור משפט מורכב נצטרך מילת שעבוד של וויתור, כגון ״על אף ש״ או ״גם אם״

כדי ליצור משפט מחובר נצטרך מילת קישור של וויתור או ניגוד, כגון ״אף על פי כן״ או ״למרות זאת״.

בנוסף לכך, נבטל ביטויים שחוזרים על עצמם כדי למנוע כפילות מיותרת במשפט החדש.

המשפטים ייראו כך:

משפט מורכב

אף על פי שרוב בני האדם יודעים שהפרסומת מטה את דעתם הם עדיין מושפעים ממנה.

בכתום סימנתי לך את מילת השעבוד שיוצרת את המשפט המורכב.

בצהוב סימנתי לך מילות אזכור שמחליפות ביטויים שחוזרים על עצמם (בני האדם והפרסומת).

משפט מחובר (איחוי)

רוב בני האדם יודעים שהפרסומת מטה את דעתם, למרות זאת הם עדיין מושפעים ממנה.

גם כאן סימנתי לך בכתום את מילת הקישור, ואת המאזכרים בצהוב.

מסקנה: כדי לשחבר משפט וויתור באופן מיטבי, יש לבחור מילת קישור מתאימה, לוודא שהמשפט הופך את ציפיות הקורא, ולהימנע מכפילויות בתוכן על ידי שימוש במאזכרים.

כמובן ניתן גם לשחבר משפט כך שיהיה פשוט, או שחבור בקשרים לוגיים אחרים כמו סיבה, תכלית, זמן, תנאי וכדומה.

מצרף לך פה טבלה מסכמת למילות הקישור והקשרים הלוגיים לבחינה

קשרים לוגיים טבלה מסכמת סופי 1

 


תרגיל ובו שני משפטים לצורך שחבור:
1. רוב בני האדם יודעים שהפרסומת מטה את דעתם.
2. רוב בני האדם מושפעים מן פרסומת.
שחברו את המשפטים פעם אחת למשפט מורכב בעל פסוקית וויתור ובפעם שנייה למשפט מחובר בקשר של ניגוד/ויתור.

תודה על האתר הנפלא!!!


תודה רבה רבה!!!

עזרתם לי מאוד!?


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך