• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

האם ציווי הוא נשוא? כגון: אל תשחק בגפרורים

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני 12 חודשים

הנשוא הוא "אל תשחק"
למשל רשום : יהודה אל תשחק בגפרורים
יהודה - נושא מכיוון ששואלים מי 
אל תשחק - תשחק הוא הפועל ואל מצטרף אליו מתחת לגג הנשוא
בגפרורים - מושא מכיוון שהוא עונה על השאלה הזולה במה אל תשחק


מחזק את התשובה של יובל. 

פעלים בזמן ציווי לרוב ינותחו כנושא + נשוא, מכיוון שהנושא כבר ״נחבא״ בתוך הפועל.

בהצלחה!


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה