• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

עזרה בתפקידים תחביריים בגרות

מקור המילה "כריזמה" יווני, ופירושה הראשוני "מתנת חסד". 

"כריזמה" - נושא/נשוא/תמורה/לוואי? כנל על מתנת חסד

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני שנה

כריזמה = תמורה 

מתנת חסד = נשוא (נשבץ אוגד דמיוני --> פירושה הוא מתנת חסד)


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה