• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

מישהו יכול לנתח את המשפט הבא?

מחקר רפואי מציג בימים אלה תרופה חדשה נגד הצטננות.

אני יודע שמחקר זה נושא, רפואי זה לוואי, מציג זה נשוא, וימים אלה זה תיאור זמן(?). אבל מה ההמשך?

קטגוריה: תחביר שלב א' לפני 8 חודשים

תרופה = מושא (מה מציג?)

חדשה = לוואי (איזו תרופה?)

נגד הצטננות = לוואי (איזו תרופה?)

 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה