מבחני תרגול לפי נושא

איך מזהים את גזרת החסרים?

אהלן, איך אפשר לזהות מבנה של גזרת החסרים? האם יש סימנים בולטים או דפוסים שכדאי לחפש?
קטגוריה: מערכת הצורות לפני 5 שנים
היי אבי, גזרת החסרים היא קבוצה של שורשים שבהם אות השורש הראשונה לא מופיעה בחלק מהמילים, לדוגמה: מהשורש נפ״ל ניתן ליצור את הפועל הִפִּיל, ואנו רואים בפועל זה שהאות נו״ן אינה מופיעה במילה. לכן הגזרה הזו נקראת חפ״נ - חסרי פ׳ הפועל נו״ן. (פ׳ הופעל = אות השורש הראשונה). גם המילים לְהַפִּיל, הַפָּלָה ו- אֶפֹּל נוצרו מהשורש נפ״ל, אך האות נו״ן אינה מופיעה בהן. בפועל נָפַלְתִּי אות השורש נו״ן כן מופיעה, ולכן הצורה החסרה מופיעה רק בחלק מהמילים. סימן זיהוי לגזרת חפ״נ: באות השנייה במילה יופיע דגש משלים, אשר מפצה על ההשמטה של האות השורשית נו״ן מהמילה. לדוגמה: הִכִּיר - באות כ׳ יש דגש, ולכן השורש יהיה נכ״ר. גם בפועל הִצִּיעַ, האות השנייה דגושה (עם דגש), אך במקרה זה חסרה האות יו״ד בשורש. הפועל ״הציע״ נגזר מהשורש יצ״ע, והוא משתייך לגזרה נוספת חסרה שנקראת חפי״צ - חסרי פ׳ הפועל יו״ד כשהאות השנייה בשורש חייבת להיות צד״י. כלומר, השורשים בגזרת חפי״צ תמיד יתחילו באותיות יצ׳ ויש רק שישה שורשים כאלה: יצ״ת, יצ״ק, יצ״ע, יצ״ב, יצ״ר, יצ״ג. ניתן לאחד את האות האחרונה בכל אחד משורשים אלה וליצור ראשי תיבות: תק״ע בר״ג. רק השורשים האלה מרכיבים את גזרת חפי״צ. (למשל השורש יצ״א, שייך לגזרה אחרת). נשים לב שגם בפועל הִצִּיעַ - האות צ׳ דגושה, וזה עוד סימן זיהוי לכך שחסרה האות יו״ד מהשורש. בדומה לגזרת חפ״נ. מצורף קישור לסרטון הסבר על גזרת החסרים: https://www.youtube.com/watch?v=6AYEm5ogKx8&list=PLMlWDFftbkqwoyMFU_XdoXDF0bYI-_jKS&index=2

גם שורשים כפולים, כגון מס״ס, אט״ט וגנ״נ נחשבים חסרים במילים מסויימות. שורשים אלה הם חלק מגזרת ע״ע שנחשבת גזרה חסרה כי בפעלים ושמות רבים האות הכפולה חסרה. לדוגמה: הפועל הֵאֵט (את המכונית) נגזר מהשורש אט״ט, ואנו רואים כי האות הכפולה חסרה בצורת פועל זו. דוגמה נוספת היא שם פעולה, למשל הַמָסָּה, שנגזר מהשורש מס״ס.

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך